Velgørenhedsmarch Plejecentre

  • Formål: At skabe bånd ml. ungdommen og vore ældre borger (guldgenerationen)
  • Skal foregå ved plejecentrene – rundt omkring græsarealerne
  • Deltagelse: beboerne og deres familier
  • Certifikater gives til de deltagende i marchen
  • Indsamling: Sker via indsamlingsbøsser som gives til elever på skolerne og ungdommen fra vores meninghed
  • Ingen deltagergebyr

Galleri Kommer Snart

Tilmeld dig for næste velgørenhedsmarch