Velgørenhedsmarch Plejecentre

Velgørenhedsmarch

Formål med vores initiativ er at skabe bånd mellem ungdommen og vores ældre borger (guldgenerationen)
Velgørenhedsmarch skal foregå ved plejecentrene – rundt omkring græsarealerne.
Plejecentrenes beboerne og deres familier deltager. Vi giver Certifikater til de deltagende i marchen. Vi gøre indsamling, som sker via indsamlingsbøsser som gives til elever på skolerne og ungdommen fra vores meninghed og der er ingen deltagergebyr